Tiếng Việt vi
Cốc Giấy FPC Việt Nam

  -Sứ mệnh:

  Vì một nước Việt Nam tốt đẹp, văn minh, an toàn. Vì môi trường xanh, sạch, đẹp. Các sản phẩm cốc giấy FPC luôn hướng tới:

    Tiện dụng

    An toàn

    Thẩm mỹ

    Thân thiện môi trường

  -Tầm nhìn:

  Chúng tôi luôn nỗ lực phấn đấu trở thành công ty hàng đầu Việt Nam về cung cấp các sản phẩm cốc giấy, túi giấy và các phản phẩm bao bì giấy dùng trong thực phẩm, dược phẩm, mỹ phẩm

  -Giá trị cốt lõi:

  Uy tín: Cam kết giữ lời hứa với khách hàng, nhân viên và cộng đồng.

  Thân thiện: Luôn giữ tinh thần thân thiện với khách hàng, đồng nghiệp và môi trường.

  Đoàn kết: Lắng nghe, chia sẻ để cùng nhau phát triển bản thân của từng thành viên trong doanh nghiệp.

  Sáng tạo: Luôn hướng tới việc cải tiến, đổi mới nâng cao chất lượng của sản phẩm, dịch vụ và con người.

  -Những điều phải có của một nhân viên công ty FPC:

   Trung thực

   Trách nhiệm

   Ham học hỏi

   Sáng tạo

   đạo đức cốc giấy fpc

   • Đối tác PRUDENTIAL
   • Đối tác BBQ
   • Đối tác BIDV
   • Đối tác Vietcombank
   • Đối tác LOTTE
   • Đối tác CJ
   • Đối tác Samsung
   • Đối tác Pepsi
   • Đối tác Unis
   • Đối tác CGV
   • Đối tác PRUDENTIAL
   • Đối tác BBQ
   • Đối tác BIDV
   • Đối tác Vietcombank
   • Đối tác LOTTE
   • Đối tác CJ
   • Đối tác Samsung
   • Đối tác Pepsi
   • Đối tác Unis
   • Đối tác CGV
   • Đối tác PRUDENTIAL
   • Đối tác BBQ
   • Đối tác BIDV
   • Đối tác Vietcombank
   • Đối tác LOTTE
   • Đối tác CJ
   • Đối tác Samsung
   • Đối tác Pepsi
   • Đối tác Unis
   • Đối tác CGV
   • Đối tác PRUDENTIAL
   • Đối tác BBQ
   • Đối tác BIDV
   • Đối tác Vietcombank
   • Đối tác LOTTE
   • Đối tác CJ
   • Đối tác Samsung
   • Đối tác Pepsi
   • Đối tác Unis
   • Đối tác CGV
   • Đối tác PRUDENTIAL
   • Đối tác BBQ
   • Đối tác BIDV
   • Đối tác Vietcombank
   • Đối tác LOTTE
   • Đối tác CJ
   • Đối tác Samsung
   • Đối tác Pepsi
   • Đối tác Unis
   • Đối tác CGV
   • Đối tác PRUDENTIAL
   • Đối tác BBQ
   • Đối tác BIDV
   • Đối tác Vietcombank
   • Đối tác LOTTE
   • Đối tác CJ
   • Đối tác Samsung
   • Đối tác Pepsi
   • Đối tác Unis
   • Đối tác CGV