Tiếng Việt vi
FPCvina

  -Sứ mệnh:

  Vì một nước việt nam tốt đẹp, văn minh, an toàn, đưa dân trí việt nam phát triển đến tầm cao mới trong mắt bạn bè quốc tế.

    Tiện dụng

    An toàn

    Thẩm mỹ

    Thân thiện môi trường

  -Tầm nhìn:

  Đến năm 2020 đưa công ty đạt tổng trị giá 1 triệu USD

  Nỗ lực phấn đấu trở thành công ty hàng đầu việt nam về cung cấp các sản phẩm cốc giấy, túi giấy và các phản phẩm bao bì giấy dùng trong thực phẩm

  -Giá trị cốt lõi:

   Uy tín: Cam kết giữ lời hứa với khách hàng, nhân viên và cộng đồng.

   Thân thiện: Luôn giữ tinh thần thân thiện với khách hàng, đồng nghiệp và môi trường.

   Đoàn kết: Lắng nghe, chia sẻ để cùng nhau phát triển bản thân của từng thành viên trong doanh nghiệp.

   Sáng tạo: Luôn hướng tới việc cải tiến, đổi mới nâng cao chất lượng của sản phẩm, dịch vụ và con người.

   Những điều phải có của một nhân viên công ty FPC

    Trung thực

    Trách nhiệm

    Ham học hỏi

    Sáng ta

    đạo đức cốc giấy fpc

    • Đối tác BBQ
    • Đối tác BIDV
    • Đối tác Vietcombank
    • Đối tác LOTTE
    • Đối tác CJ
    • Đối tác Samsung
    • Đối tác Tên đối tác
    • Đối tác Tên đối tác
    • Đối tác BV Việt-Pháp
    • Đối tác Strongbow
    • Đối tác BBQ
    • Đối tác BIDV
    • Đối tác Vietcombank
    • Đối tác LOTTE
    • Đối tác CJ
    • Đối tác Samsung
    • Đối tác Tên đối tác
    • Đối tác Tên đối tác
    • Đối tác BV Việt-Pháp
    • Đối tác Strongbow
    • Đối tác BBQ
    • Đối tác BIDV
    • Đối tác Vietcombank
    • Đối tác LOTTE
    • Đối tác CJ
    • Đối tác Samsung
    • Đối tác Tên đối tác
    • Đối tác Tên đối tác
    • Đối tác BV Việt-Pháp
    • Đối tác Strongbow
    • Đối tác BBQ
    • Đối tác BIDV
    • Đối tác Vietcombank
    • Đối tác LOTTE
    • Đối tác CJ
    • Đối tác Samsung
    • Đối tác Tên đối tác
    • Đối tác Tên đối tác
    • Đối tác BV Việt-Pháp
    • Đối tác Strongbow
    • Đối tác BBQ
    • Đối tác BIDV
    • Đối tác Vietcombank
    • Đối tác LOTTE
    • Đối tác CJ
    • Đối tác Samsung
    • Đối tác Tên đối tác
    • Đối tác Tên đối tác
    • Đối tác BV Việt-Pháp
    • Đối tác Strongbow
    • Đối tác BBQ
    • Đối tác BIDV
    • Đối tác Vietcombank
    • Đối tác LOTTE
    • Đối tác CJ
    • Đối tác Samsung
    • Đối tác Tên đối tác
    • Đối tác Tên đối tác
    • Đối tác BV Việt-Pháp
    • Đối tác Strongbow