Tiếng Việt vi

Máy sản xuất cốc BMP 200 của Đức


BMP: 200
Phạm vi định dạng: 3oz - 44oz
Hiệu xuất làm việc: 230 ly / phút
Máy bao gồm toàn bộ phạm vi của thức uống chén cho đồ uống nóng và lạnh lên đến một khối lượng 44 oz. niêm phong tối ưu của cốc bằng hai mở rộng trạm niêm phong; do đó độ kín cao và ổn định hình thức là đạt được. Một đơn vị xử lý ứng dụng tùy chọn để sản xuất tay cầm ly cũng có sẵn.

Hãy Luôn đồng hành cùng chúng tôi. Cốc giấy FPC lịch sự văn minh, an toàn cuộc sống.

 • Đối tác PRUDENTIAL
 • Đối tác BBQ
 • Đối tác BIDV
 • Đối tác Vietcombank
 • Đối tác LOTTE
 • Đối tác CJ
 • Đối tác Samsung
 • Đối tác PRUDENTIAL
 • Đối tác BBQ
 • Đối tác BIDV
 • Đối tác Vietcombank
 • Đối tác LOTTE
 • Đối tác CJ
 • Đối tác Samsung
 • Đối tác PRUDENTIAL
 • Đối tác BBQ
 • Đối tác BIDV
 • Đối tác Vietcombank
 • Đối tác LOTTE
 • Đối tác CJ
 • Đối tác Samsung
 • Đối tác PRUDENTIAL
 • Đối tác BBQ
 • Đối tác BIDV
 • Đối tác Vietcombank
 • Đối tác LOTTE
 • Đối tác CJ
 • Đối tác Samsung
 • Đối tác PRUDENTIAL
 • Đối tác BBQ
 • Đối tác BIDV
 • Đối tác Vietcombank
 • Đối tác LOTTE
 • Đối tác CJ
 • Đối tác Samsung
 • Đối tác PRUDENTIAL
 • Đối tác BBQ
 • Đối tác BIDV
 • Đối tác Vietcombank
 • Đối tác LOTTE
 • Đối tác CJ
 • Đối tác Samsung