Tiếng Việt vi

CÔNG TY TNHH FPC                                                                  CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       VIỆT NAM                                                                                  ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC  

     Số: 18/QĐ - FPCVN                                                                        Hà nội, ngày 24 tháng 01 năm 2018    

 QUYẾT ĐỊNH CỦA GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH FPC VIỆT NAM

 VỀ VIỆC BAN HÀNH CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG VÀ MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG CỦA CÔNG TY TNHH FPC VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2018 - 2020

Căn cứ Biên bản họp hội đồng thành viên số 02/2018/TB ngày 23/01/2018 của Ban Giám Đốc Công Ty TNHH FPC Việt Nam giai đoạn 2018 - 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

ĐIỀU 1: Ban hành kém quyết định này Chính sách chất lượng và mục tiêu chất lượng của công ty TNHH FPC Việt Nam giai đoạn 2018 - 2020

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 3: Các Ông/Bà Quản lý, Quản đốc, Tổ trưởng các phòng ban thuộc Công ty TNHH FPC Việt Nam có trách nghiệm thi hành quyết định này.                                                                                                                        TM. Ban Giam Đốc
                                                                                                                      Giám Đốc (đã ký)


CÔNG TY TNHH FPC VIỆT NAM 
 CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

Công ty TNHH FPC Việt Nam cam kết áp dụng và cải tiến liên tục Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng IOS 9001 : 2005 trong mọi hoạt động nhằm đảm bảo các yêu cầu sau.
1. Nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý, đáp ứng tốt nhất yêu cầu phát truyển và hội nhập quốc tế, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu.
2. Năng động sáng tạo, đoàn kết, kỷ cương, không ngừng đổi mới và nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, quản lý điều hành chuyên sâu.


MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG GIAI ĐOẠN 2018 - 2020

Thực hiện Chính sách chất lượng, Công Ty TNHH FPC Việt Nam cam kết đạt mục tiêu chất lượng như sau:
1: Luôn luôn tuân thủ và thực hiện mọi thao tác, mọi công đoạn và công việc theo một quy trình cụ thể, tuyệt đối không thực hiện bằng thói quen, bằng cảm hứng hay phỏng đoán...cho dù đã thực hiện nhiều lần hay lập đi lặp lại hàng ngày.
2. Tập trung đảm bảo tính an toàn vệ sinh của sản phẩm một cách triệt để.
3. Các sản phẩm trước khi đống gói phải được kiểm tra kỹ đảm bảo cung cấp tói khách hàng nhũng sản phẩm tốt nhất, chất lượng đồng đều.
4. Tự giác và có trách nghiệm duy trì quy trình sản xuất, kiểm tra, kiểm định, nâng cao hơn nữa chất lượng sản phẩm.
5. Thông qua việc sản xuất sản phẩm thân thiện với môi trường để luôn lỗ lực trong việc giữ gìn môi trường trái đất XANH - SẠCH - ĐẸP.
6. không ngừng tìm kiếm những kỹ thuật, công nghê tiên tiến nhất với tiêu chuẩn cao nhất để có thể cung cấp tới khách hàng những sản phẩm với chất lượng tốt nhất.
7. Liên tục sáng tạo, tìm kiếm chinh phục những thử thách mới với tinh thần lỗ lực cải tiến không ngừng giúp Cốc Giấy FPC Việt Nam trở thành một thương hiệu được đánh giá cao trong ngành sản xuất bao bì giấy dùng trong đồ uống và thực phẩm.

Cốc giấy dùng một lần FPC

-Email: [email protected]

-Điện thoại: 0969 555 966 - (84) 2485.885.116


Các bài viết liên quan:

TIÊU CHUẨN CƠ SỞ

Giới thiệu chung

FPCvina sứ mệnh


 • Đối tác PRUDENTIAL
 • Đối tác BBQ
 • Đối tác BIDV
 • Đối tác Vietcombank
 • Đối tác LOTTE
 • Đối tác CJ
 • Đối tác Samsung
 • Đối tác PRUDENTIAL
 • Đối tác BBQ
 • Đối tác BIDV
 • Đối tác Vietcombank
 • Đối tác LOTTE
 • Đối tác CJ
 • Đối tác Samsung
 • Đối tác PRUDENTIAL
 • Đối tác BBQ
 • Đối tác BIDV
 • Đối tác Vietcombank
 • Đối tác LOTTE
 • Đối tác CJ
 • Đối tác Samsung
 • Đối tác PRUDENTIAL
 • Đối tác BBQ
 • Đối tác BIDV
 • Đối tác Vietcombank
 • Đối tác LOTTE
 • Đối tác CJ
 • Đối tác Samsung
 • Đối tác PRUDENTIAL
 • Đối tác BBQ
 • Đối tác BIDV
 • Đối tác Vietcombank
 • Đối tác LOTTE
 • Đối tác CJ
 • Đối tác Samsung
 • Đối tác PRUDENTIAL
 • Đối tác BBQ
 • Đối tác BIDV
 • Đối tác Vietcombank
 • Đối tác LOTTE
 • Đối tác CJ
 • Đối tác Samsung